Özellikle ekonomideki durgunluk dönemlerinde ve daha ihtiyatlı harcama yapan hasta profilleri söz konusu olduğunda  diş hekimlerinin hedeflerine ulaşması zorlaşıyor.

Son birkaç yıldır , daha fazla diş hekimi hastaların önerdikleri tedaviyi kabul etmemesinden duyduğu endişeyi dile getirir oldu.

Sizler için derlediğimiz 5 strateji ile hastaları daha kolay ikna ederek kazanabilirsiniz :

1- Hastanın Önerdiğiniz Tedaviyi Daha İstekli Kabulü ve Tedavi için Hazırlanmak

Hastalara önderdiğiniz tedavilerin kabul edilme oranının , sadece tedaviyi hastaya nasıl sunduğunuza bağlı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu sadece hikayenin bir kısmıdır. Daha yüksek kabul oranına ulaşmak için , tedavi sunumunuzu daha geniş bakış açısı ile yapmalısınız . Bu sürece, sunum ile birlikte , sunum hazırlığı ve hasta takibi de dahildir.

 • İhtiyaç duyabileceğiniz (veya istenebilecek) prosedürleri belirlemek için kapsamlı muayene ve tedavi planlarını belirleyin ve bunları hasta ile müzakere edin. Bu uygulama, yapılacak tedavi seçeneklerini genişletmekle kalmaz, hastaya tedavi edilmeye alışması için süre tanır.
 • Hastanızı önerdiğiniz tedaviye sıcak bakması için nasıl motive edebileceğinizi öğrenmelisiniz. Hasta tedaviden nasıl faydalar sağlayabilir? Bunu sadece klinik sonuçları açıklamak değil, hastanın sosyal yaşamı veya trend estetik görünümleri ele alarak hastayı yönlendirmek olarak da düşünebilirsiniz.
 • Önereceğiniz tedavileri hasta profillerine göre ayırın ve hangi tedavinin hangi hasta profiline hitap edeceğine karar verin. Bu şekilde hastalardan gelen olası itirazların önüne daha kolay geçebilirsiniz.
 • Kliniğinizde ekibinizle yaptığınız bir toplantıda, ekibinizi, hastalara yapacağınız tedavi sunumları ile ilgili bilgilendirebilir ve hastanın tedavi kabulünde etkili rol oynamalarını isteyebilirsiniz.
 • Eğer görselleştirmenin tedavi önerilerinizi daha açıklayıcı ve ikna edici yapacağına inanıyorsanız , bu tip görsellerin (daha önceki vaka tedavi süreçleri veya sonuçları gibi) hazır bulunmasına özen gösterin.
 • Hasta hakkında siz ve ekibiniz tarafından elde edilen bilgileri gözden geçirin. Bu şekilde hasta üzerinde daha hızlı güven oluşturabilirsiniz.

2- Heves ve Empati ile Tedayi Sunmak

Hazırlıklarınızı tamamladıysanız, hastaya önereceğiniz tedaviyi hastanın gözünden bakarak tedavi sonucunda elde edeceği kazanımları inandırıcı bir şekilde açıklayarak sunabilirsiniz. Pozitif davranışlar sergileyerek ve hastanıza güçlü taahütler vererek kabul edilebilirliğinizi yükseltebilirsiniz.

1.Hasta için önerinizi sunun : Hastanın tedavi sonucunda elde edeceklerini vurgulayarak , görsel desteklere başvurarak , sorularını cevaplayarak , ödeme koşullarından bahsederek , yani önerdiğiniz tedaviyi mükemmel olarak hastaya sunmalısınız. Ancak bu sunum ,hastanıza kolayca ‘evet’ dedirtebileceğiniz anlamına gelmez.

2.Hastaya sunduklarınızı not edin: Hastaya sunduğunuz tedavi ve ödeme seçeneklerinin yanında , hastanın tepkilerini, istekli veya çekimser olup olmadığını da not etmeyi unutmayın.

3- Hastanın Bir Sonraki Ziyareti İçin Ekip Stratejinizi İyileştirin.

Tedavi sadece diş hekimi tarafından öngörülebilir ve tavsiye edilebilir. Ancak ekibinizden herkes , hasta ile iyi ilişki kurarak , hasta ikna sürecine dahil olabilir ve onlara ‘evet’ dedirtebilir. Hasta ikna sürecinde ekibinize düşen roller şu şekilde belirleyebilirsiniz:

  • Hijyenist – Yüksek eğitimli bir diş hekimi olarak algılanan ve çoğu kez uygulamada birincil kişisel bağlantıyı temsil eden hijyenist, kararsız hasta üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olabilir. Alıcıyı algılarsa, sizi takip edebilmeniz için sizi uyarmalıdır.
  • Ön büro elemanı – Birçok uygulamada, hastalar ve bu personel arasında dostça bir ilişki vardır. Hastayı ikna etmeye ya da klinik soruları cevaplamaya çalışmamasına rağmen, en azından konuyu gündeme getirebilir (Son ziyaretinizde doktorumuzun önerisini düşünmek için fırsatınız oldu mu?) ve olumlu tepkileri güçlendirebilir. O da, hastanın tedaviyi kabul edebileceğini düşündüğü takdirde sizi uyarmalıdır.
  • Diğer Ekip Üyeleri – Eğer takımda başka biri hastayla iyi bir ilişkiye sahipse veya benzer bir tedaviye maruz kalıyorsa, o da konuyu gündeme getirme fırsatı bulabilir.

En iyi sonuçlar için, takım bazlı sunumların, hastaların kişiliklerine, durumlarına ve ekip üyeleriyle olan ilişkilerine göre bireyselleştirilmesi gerektiğini unutmayın. Hasta tarafından dile getirilen veya getirilmeyen engellere ve itirazlara esneklik ve hassasiyetle yaklaşarak siz ve ekibiniz hastaların tedaviyi kabul etme oranını artırabilirsiniz.

4-Ödeme için Finansal Bariyerlerinizi Aşağıya Çekin

Peşin ödeme indirimleri veya özel teklifler gibi daha ilgi çekici ödeme seçenekleri sunmanız daha fazla hastanın ilgisini çekecektir.

5- Sistemli Hasta Takibi

Sıklıkla, hastanın ilk danışma görüşmesi , tedavi sürecine başlayacağını veya vazgeçeceğine karar vermesi için yeterli değildir. Birçok hasta karar vermek için daha fazla zamana ihtiyaç duyar. Bu yüzden onlardan kolay vazgeçmeyin. Hastanız ‘hayır’ dese bile ona ‘evet’ demesi için daha fazla fırsat sunabilirsiniz. Onları görüşmenizden sonraki hafta arayabilir ve önerdiğiniz tedavi hakkında herhangi bir soruları olup olmadığını sorabilirsiniz. Kliniğinizi tekrar ziyaret ettiklerinde , baskı uygulamadan konuyu açabilirsiniz veya ekibinizden birilerini bunu yapmaları için cesaretlendirebilirsiniz.

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin :