Anasayfa

İntraoral Restorasyonların Etkililiği

Biliyor muydunuz?    Kırıklar ve parçalanmalar gibi lokal restorasyon kusurları, genellikle restorasyonun tamamen yenilenmesiyle sonuçlanır. Bununla birlikte, son zamanlardaki klinik çalışmalar intaoral tedavilerin lokalize restorasyon kusurlarının en gelişmiş tedavisi olduğunu göstermektedir. Doğal dişin yerine getirilen herbir yeni [...]

2018.05.25.|

Ölçü Alımında Yumuşak Doku Yönetimi

Marjinal kalite ve dolayısıyla restorasyonda uzun vadeli başarı marjin ölçüsünün alınmasından önemli ölçüde etkilenir. Modern ölçü materyalleri yüksek derecede hidrofilik ve akışkanlığa sahip olsa bile, yeterli izolasyon ve marjin hazırlığının net tasviri, özellikle dişeti altında, [...]

2018.04.30.|

Tips & Tricks

Laboratuvar