Diastema tedavisini ‘basit bir vaka’ olarak mı ele alıyorsunuz? Ya da tecrübelerinize dayanarak hiç de kolay bir vaka çeşidi olmadığını mı söylersiniz? Diastemaya sahip hastalar genelde gülüşleriyle ilgili memnuniyetsizlik ve özgüvensizlik duyarlar.Onları hayal ettikleri gülüşe mümkün olduğunca başarılı ve kolay bir şekilde ulaştırmak istemez misiniz?

Diastema kapamaya yönelik direkt ve indirekt yöntemler düşünülürken bir çok faktör göz önünde bulıundurulmalıdır. İndirekt yöntem porselenden, total zirkon kronlara kadar bir çok seçenek sunarken ,bir kompozitle direkt diastema kapama uygulaması yapmak da mümkündür.

Minimal invaziv diş hekimliği gelişim kaydederken ve bilimsel olarak geliştirilmiş materyaller mevcutken, sağlıklı diş yapısına zarar vermek oldukça tehlikelidir ve etik bir yaklaşım değildir. Sağlıklı diş yapısını olabildiğince korumak ve geniş protez uygulamalarını olabildiğince ertelemek gerekir.

Bu vakada, Charisma DIAMOND kullanarak, direkt kompozit uygulaması ile diastemayı kapamayı tercih ettim. Genç hastam, santral dişlerinin tamamen yenileneceğini düşünen annesini ikna ederek kolay ve hızlı bir çözüm istedi. Porselen tabakalama yöntemi, hasta dişlerinin sıkışık görülmesini istemediğinden ve ekonomik olarak uygun bir yöntem olmadığından hasta için uygun değildi.

Charisma Diamond, dar bir alanda, küçük bir restorasyonla, doğal dişin neredeyse tüm karakteristik özelliklerini taklit etmeniz gereken vakalarda kullanımı oldukça ideal bir kompozit. Hasta genç olduğundan, transparanlık, opalesanslık ve halo efekti oldukça belirgindi ve Charisma DİAMOND bu vaka için tüm uygun nüans seçeneklerine sahipti.

Dişin mezial alanlarını dikkatlice izole ettim ve ortofosforik asit GLUMA Etch 35 gel ile asitledim.

Durulamadan sonra GLUMA 2Bond (5. Jenerasyon adeziv) uyguladım. Uygulamadan 20 saniye sonra, uygulama yapılan yüzeyler parlaklık gösterdi. Bu durum, adeziv aktivasyonunun bir göstergesidir ve yüzeyin artık nazikçe düzlenerek polimerize edilmesi gerektiğine işaret eder.

Kompozitin ilk tabakasını oluştururken, bir silikon anahtar kullanmak mümkündür. Ben zamanım kısıtlı olduğundan, silikon anahtar kullanmak yerine bir palatal tabaka yapmaya karar verdim. Bu ilk tabaka transparan olduğundan, CO (Clear Opal) rengini bir palatinal tabaka ve tahmini bir duvar olarak kullandım. İdeal bir kontakt noktası elde etmek için, metal stripi vertikal olarak uyguladım. Böylece konveks kısım kontak noktası olarak elde edildi.

Dişin mezial kısmını maskelemek için, dentin görünümünü taklit etmek üzere,opak bir renk olan OM (Opak Medium) kompoziti uyguladım. Ayrıca insizal üzerinde çok ince bir tabaka olarak aynı OM rengi halo efektini taklit etmek üzere uyguladım.

Bu vakada son tabakada A2 rengi kullanıldı. Polimerizasyondan sonra tamamen memnun kalmadığım için, tüm yüzeye ince bir tabaka halinde yüzeye CL (Clear) rengi uyguladım. Bu renk bana, doğal yansımayı ve dişin floresanslığını kazandırdı ve sonuç olarak restorasyonum oldukça doğal bir kazanım elde ettim.

Bu tür bir restorasyonun başarılı olması için renkler üzerince seçici bir gözlem yapabilmeniz ve uygun materyale sahip olmanız büyük önem taşır.

                                                                           Tina Vukičević, dr.med.dent.