The durability of everyday restorations is greatly influenced by the correct bonding technique and the use of reliable adhesives.
There are several types of adhesives in our portfolio so you can choose the product that suits your own way of working.

The table below will help you find the bond that works best for you.

Read our blogpost about adhesives:

Guidance for your best choice

Gluma 2Bond

Gluma Bond Universal

Jenerasyon 5. “8.”
Aşama 2 aşamalı Multimod
Solvent Ethanol, su Aseton, su
Nano doldurucular Var Yok
pH değeri 2,8-3,0 1,6
Bondingleme tekniği Etch&Rinse Selective Enamel Etch, Self Etch, Etch&Rinse
Endikasyonlar:
 * Direkt restorasyonlar Evet Evet
 * Işıkla, dual ya da kendiliğinden polymerize olan merakrliat bazlı kompozit / kompomer kullanılarak gerçekleştirilen direkt restorasyonların bondingleme işlemi Evet Evet
 * Fissür örtücülerinin bondingleme işlemi Evet Evet
 * Dişin aşırı hassas bölgelerinin kapatılması Evet Evet
 * İndirekt restorasyonların geçici simantasyonundan önce kavitelerin ve kor preperasyonunun kapatılması Hayır Evet
 * İndirekt restorasyonların ışıkla, dual ya da kendiliğinden polymerize olan adeziv rezin simanlar ile simantasyonu Hayır Evet
 * İntraoral restorasyonlar (kompozit, kompomer, porselen-metal karışımı, metal ve tüm seramikler Hayır Evet