Marjinal kalite ve dolayısıyla restorasyonda uzun vadeli başarı marjin ölçüsünün alınmasından önemli ölçüde etkilenir. Modern ölçü materyalleri yüksek derecede hidrofilik ve akışkanlığa sahip olsa bile, yeterli izolasyon ve marjin hazırlığının net tasviri, özellikle dişeti altında, zorunludur (Şekil 6 ve 7). Ölçü materyalinin sulkus içine girmesini sağlamak için , dişeti dokusu geçici olarak geri çekilmelidir ve kan veya sulkus sıvısı gibi sıvılar uzaklaştırılmalıdır. Prensip olarak diş etinin yer değiştirmesi için mekanik, kimyasal ve cerrahi yöntemler mevcuttur. Cerrahi prosedür, yani gingivektomi, geri dönüşü olmayan bir girişimdir ve bu nedenle dişeti dokusunun geçici olarak geri çekilmesi için uygun değildir.

Geçici sulkus açma retraksiyon iplerine mekanik yardımcılar olarak ;jeller, macunlar ve özel silikonlar mevcuttur. Kimyasal olarak hemostaz, büzücü ve vazokonstriktör bileşenleri kullanabilirsiniz. En yaygın yöntem kombine kemo-mekanik tekniğidir. Klinik durumun yanı sıra yumuşak doku yönetimi, dişhekiminin tercihine de bağlıdır.

 

 

 

Şekil 6 ve 7: Retraksiyon ipi olmayan ilk durum (yukarıda). Bir retraksiyon ipi ile marjin preperasyonu(aşağıda).

 

    

     İpucu: Kanamayı kontrol etmek zor olduğunda, ölçünün bir sonraki randevud alınması önerilir(yaklaşık 8–10 gün sonra). Takip randevusu granülasyon olarak çok erken olmamalıdır. İyileşme aşamasında doku kolayca kanama eğilimi gösterir.